سیستم کنفرانس فول دیجیتال و مالتى مدیاى آکورد (Ackord)

KCI 304

یونیت کنفرانس روکار

-انقابلیت کنفرانس فول دیجیتال
-قابلیت افزایش راى گیرى تا 5 گزینه
-خروجى کابلها از زیر یونیت به جهت پنهان کردن کابل از روى میز کنفرانس
-قابلیت استفاده از یک یونیت براى
ریاست، شرکت کننده و مترجم و تبدیل
نرم افزارى آنها به یکدیگر

KCI 704

یونیت مالتی مدیای روکار

-قابلیت کنفرانس فول دیجیتال
-قابلیت افزایش ترجمه تا 5 زبان
-قابلیت افزایش راى گیرى تا 5 گزینه
پنهان کردن کابل از روى میز کنفرانسخروجى کابلها از زیر یونیت به جهت
-قابلیت استفاده از یک یونیت براى
ریاست، شرکت کننده و مترجم و تبدیل
نرم افزارى آنها به یکدیگر
-داراى دیسپلى نمایش ویدیو

KCI 1014

ار یونیت مالتى مدیاى توکار

-قابلیت افزایش ترجمه تا 5 زبان
-قابلیت افزایش راى گیرى تا 5 گزینه
پنهان کردن کابل از روى میز کنفرانسخروجى کابلها از زیر یونیت به جهت
-قابلیت استفاده از یک یونیت براى
ریاست، شرکت کننده و مترجم و
تبدیل نرم افزارى آنها به یکدیگر
-داراى دیسپلى نمایش ویدئو

جهت مشاوره با کارشناسان اینجا را کلیک کنید.

On Key

Related Posts

Full HD Recording Processor

یک ریکوردینگ پروسسور HD Full همه کاره ! Embedder, Player, Display, Multiviewer, Switcher, Distributor, Recorder قابلیت ضبط تصاویر HD Full با دقت 1080 60 P